Matkanhallinta- ja maksujärjestelmät 

 

Semel tuottaa Tilaajalle kokonaispalveluna tiedon- sekä matkanhallintaohjelmistot kattaen myös kaikki em. ohjelman käyttämiseen tarvittavat muut ohjelma- ja tietokantasovellukset sekä lisenssit. Ohjelmistoja käytetään henkilökuljetuksien suunnittelemiseen, järjestämiseen, hallintaan ja tilastointiin. Näitä matkoja ovat muun muassa lakisääteisten vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasmatkat.

Matkojen välitys

Matkojen hallinta-, välitys- ja seurantaohjelmisto tehokkaaseen matkanhallintaan.

Maksuvälineet

Web- käyttöliittymä asiakasprofiileihin, maksuvälineisiin ja -tunnisteisiin useaan eri käyttötarkoitukseen

Ajotapahtumat

Web-pohjainen maksutapahtumien ja tilitysaineistojen seuranta- ja hallintajärjestelmä.