Matkanhallinta- ja maksujärjestelmät 

 

Semel tuottaa Tilaajalle kokonaispalveluna tiedon- sekä matkanhallintaohjelmistot kattaen myös kaikki em. ohjelman käyttämiseen tarvittavat muut ohjelma- ja tietokantasovellukset sekä lisenssit. Ohjelmistoja käytetään henkilökuljetuksien suunnittelemiseen, järjestämiseen, hallintaan ja tilastointiin. Näitä matkoja ovat muun muassa lakisääteisten vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasmatkat.

Katso animaatio, jossa kerromme tiivistetysti kokonaisvaltaisesta matkanhallintajärjestelmästä
 

 

 

Matkaoikeudet ja maksuvälineet

Web- käyttöliittymä asiakasprofiileihin, maksuvälineisiin ja -tunnisteisiin useaan eri käyttötarkoitukseen

Matkojen välitys

Matkojen hallinta-, välitys- , taustalaskenta- ja seurantaohjelmisto tehokkaaseen matkanhallintaan.

Ajotapahtumat ja raportointi

Web-pohjainen maksutapahtumien ja tilitysaineistojen seuranta- ja hallintajärjestelmä.