2024-06-24

Semel matkanhallintajärjestelmä yhteiskunnan maksamiin kuljetuksiin

Järjestelmä sisältää matkaoikeuksien hallinta-järjestelmän, välitys- ja taustalaskentajärjestelmän, maksuliikenne-, laskutus-ja tilitys-järjestelmän.    

Tuotamme Tilaajalle kokonaispalveluna tiedon- sekä matkanhallinta-ohjelmistot kattaen myös kaikki em. ohjelman käyttämiseen tarvittavat muut ohjelma- ja tietokantasovellukset sekä lisenssit.

Ohjelmistoja käytetään henkilökuljetuksien suunnittelemiseen, järjestämiseen, hallintaan ja tilastointiin. Näitä matkoja ovat muun muassa lakisääteisten vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasmatkat.

Tämä kokonaisuus yhdeltä toimittajalta ilman monimutkaisia rajapintoja.