2019-06-19

Mikä ihmeen Mittauslaitedirektiivi?

Mittalaitedirektiivi MID

Mittalaitedirektiivin(MID) yhtenä tarkoituksena on varmistaa kuluttajien ja muiden:

- Turvallisuus
- Tapahtumien jäljitettävyys
- Hinnanmääräytymisen oikeellisuus ilmoitetun hinnan mukaan sekä mahdollistaa verovalvonta/veron kanto
- Mittaustehtävät, jotka suoritetaan yleiseen etuun, kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen, ympäristön suojeluun tai kuluttajansuojaan, verojen ja tullien kantamiseen tai hyvän kauppatavan mukaiseen kaupankäyntiin liittyvien syiden vuoksi

Nämä asiat vaikuttavat välillisesti kansalaisten jokapäiväiseen elämään, ja edellyttävät lakisääteisesti valvottujen mittauslaitteiden käyttöä. 

Tällaisia laitteita ovat mm. kaupoissa käytettävät vaa'at, huoltoasemien polttoainemittarit sekä taksien taksamittarit. Mittauslaitteessa, myös taksamittarissa tulee olla vaatimustenmukaisuusmerkintä. Merkinnässä on CE-merkintä, täydentävä metrologinen merkintä (M), kiinnitysvuoden kaksi viimeisestä numeroa ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Puutteellinen merkintä (esim. ilmoitetun laitoksen numero puuttuu) on vaatimusten vastainen. Puutteellisesti merkittyä mittauslaitetta tai vaakaa ei voi ottaa mittauslaitelain tarkoittamaan käyttöön.

Semel taksamittarit ovat direktiivin ja mittauslaitelain mukaisia.

Lisätietoa Mittauslaitedirektiivistä ja mittauslaitelaista löydät täältä.

Mittauslaitedirektiivillä pyritään siis turvaamaan kuluttajan aseman lisäksi myös verojen ja lakisääteisten maksujen kantoperusteet siten, että niiden peruste on oikein ja läpinäkyvää. Ruotsissa taksiliikenne vapautui vuonna 1990, jolloin Ruotsiin tuli Taksamittareille Euroopan tiukimmat asetukset (STAFS). Tämä ei kuitenkaan ole riittänyt ja sen vuoksi on Ruotsissa harmaan talouden ehkäisemiseksi laadittu Laki Maksuaineistokeskuksista. Lain mukaan taksamittareiden tulee toimittaa tositeaineisto vähintään kerran viikossa, langattomasti sertifioituun Maksuaineistokeskukseen. Tänne viranomaisilla on toimivaltansa puitteissa pääsy. 

Nähtäväksi jää millaisiin toimiin Suomessa ryhdytään. Poistetaanko markkinoilta laittomat taksamittarit ja tuleeko maksuaineistokeskus Ruotsin mallin mukaan pakolliseksi myös Suomeen.