2023-12-18

Kelataksat vuonna 2024

Sairausvakuutuslain mukaan sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinta perustuu korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin ja kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että siihen sisältyy kohtuullinen voitto. Enimmäishinta perustuu kustannusten ohella korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin. 

Valtioneuvoston asetuksella enimmäishintoja korotetaan 4,5 prosenttia ja korotus kohdistetaan saman prosenttiluvun mukaisesti kaikkiin asetuksessa mainittuihin hintoihin. Hinnat astuvat voimaan 1.1.2024