TIETOSUOJASELOSTE

 

17.1.2024

REISSU MOBIILISOVELLUKSEN ASIAKASREKISTERI


1. Tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)

2. Rekisterinpitäjä
Semel Oy (jäljempänä ” Semel ”)
Y-tunnus 0113821-2
Valimotie 21, 00380 Helsinki
Puh. 020 742 9400

3. Rekisterin nimi
Semel Reissu palvelun asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Reissu palvelun tuottamiseksi, tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi sekä palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin. Lisäksi tietoja käsitellään Semelin ja sen palveluun rekisteröityneiden yhteistyökumppaneiden tehtävien toteuttamiseksi ja suunnittelemiseksi. Tietoja voidaan käsitellä myös Semelin tai sen palveluun rekisteröityneiden yhteistyökumppaneiden asiakasviestintään ja markkinointiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
-    Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja kieli
-    Asiakkuuteen, rekisteröitymiseen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
-    Ostettujen mobiililippujen ostohistoria
-    Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
-    Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
-    Asiakasyhteydenottoihin liittyvät tiedot ja mahdolliset tallenteet

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas luovuttaa henkilötiedot Semelille. Kirjautumalla palveluun asiakas hyväksyy tietojen luovutuksen. Henkilötietoja kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. 

8. Tietojen luovutus
Tietoja voidaan käsitellä Semelin kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Semel luovuttaa tietoja palveluntarjoajalle palvelupyynnön tekemisen ja käsittelyn yhteydessä sekä palvelutapahtumaan liittyen. Semel voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Maksukortin tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, maksukorttia rekisteröidessä. Korttitiedot syötetään korttimaksamispalveluun, jonka jälkeen kortti varmistetaan maksukortinmyöntäjän palvelussa. Reissu mobiilisovelluksen asiakasrekisteriin tallentuu korttimaksamispalvelun tarjoama maksuavain, vain jos käyttäjä on valinnut sovelluksessa vaihtoehdon kortin tiedon tallentamisesta.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen takia osa tiedoista saattaa sijaita Semelin ulkopuolisten alihankkijoiden pilvipalvelimilla, jotka eivät fyysisesti sijaitse Semelin tiloissa, ja niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojenkäsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään.


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojaus
Sovellukseen kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteristä on vain sähköinen aineisto.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Semel Oy
Tarkastuspyyntö / Henkilörekisterin tiedot / Reissu
PL 1000
00380 Helsinki

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Valimotie 21, Helsinki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja oikeus kieltäytyä muista yhteydenotoista, kun hän on poistattanut profiilinsa palvelusta.