Semel Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.9.2023


Tämä rekisteri - ja tietosuojaseloste koskee: Semel Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Semel Oy (jäljempänä ” Semel ”) Y - tunnus 0113821-2 . Osoite: Valimotie 21, 00380 Helsinki. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Semel Tietosuojatiimi, Janne Asikainen Puhelinnumero 020 742 9400 Sähköpostiosoite: tietosuoja@semel.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on asiakas tai sopimussuhde, joissa olet osapuolena tai edustat tällaista osapuolta, tai näiden sopimusten tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen pyynnöstäsi. Henkilötietojasi käsitellään myös asiakassuhteen kehittämiseksi. Tällöin henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimusten täytäntöönpano
 • Tiedotteiden lähettämiseen (palvelu-, häiriö-, ja muut tiedotteet jotka liittyvät tilaamaasi palveluun) • Laskutus
 • Palvelun toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen

  Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on myös Semelin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluu mm:
   
 • Raportointi viranomaisille pyydettäessä
 • Riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten luottotietojen tarkistaminen
 • Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet


Rekisterin tietosisältö


Keräämme sinusta sellaisia perustietoja mitä tarvitsemme asiakkailtamme: henkilön nimi, yhteystiedot, organisaatio, asema, tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista, laskutustiedot, huolto ja tukipyynnöt ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet

Niiden tietojen lisäksi mitä itse meille toimitat, keräämme sinusta julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja seuraavista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit esim. yritysrekisterit, pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n tai YK:n ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muilta kaupallisilta tiedonvälittäjiltä, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Semel Oy ei luovuta henkilötietojasi säännönmukaisesti muille tahoille.


Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietojasi ei siirrettä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Henkilötietojen säilytysaika


Säilytämme henkilötietojasi asiakassuhteen päätyttyä niin kauan kuin niitä tarvitaan oikeuksiemme valvomiseen tai niin kauan kuin sovellettava laki ja säännökset edellyttävät.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii tietojen ja palvelimien käyttöoikeuksista. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Semelin työntekijöillä on salassapitosopimus.


Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjata tai poistaa henkilötietosi. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö henkilötietoihisi on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen
Semel Oy
GDPR
PL 1000
00380 Helsinki


Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus kieltää Semel Oy:tä käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramainontaa, ja markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sinulla on myös koska tahansa oikeus peruttaa suoramainontaa varten antamasi suostumus. Pyyntö kieltää henkilötietojesi käsittely tai suostumuksen peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen:


Semel Oy
GDPR
PL 1000
00380 Helsinki


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Semel pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Semel käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä tästä valitus valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Tietosuojavaltuutettu
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinnumero: 029 56 66700


Muutokset tietosuojaselosteeseen

Semel pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta, milloin vain ilmoittamalla tästä Semel.fi kotisivuilla. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Semel Oy:n verkkosivuilta.