Microsoft Dynamics NAV

 

Semel Oy:n toimittamaan kokonaisjärjestelmään maksuliikenteen osalta kuuluu Microsoft Dynamics NAV. Asiakas voi hankkia NAV-käyttöoikeuden itse tai vahtoehtoisesti ostaa sen Semelin asp-palveluna.

Järjestelmä mahdollistaa kokonaisvaltaisen taloushallinto-ohjelmiston käyttämisen juuri henkilöliikenteen tarpeisiin suunniteltuna.

Microsoft Dynamics NAV tarjoaa täydellisen kokonaisuuden yrityksille ohjata ja automatisoida toimintaansa. Maailmanlaajuisesti järjestelmää käyttää yli 100 000 yritystä ja se soveltuu sekä yksittäisen yrityksen että konsernin toiminnanohjaukseen, jossa voi olla useita yhtäaikaisia käyttäjiä. Microsoft Dynamics NAV toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) yhdistää liiketoimintasi tärkeimmät osa-alueet – talouden,  tuotannon, huollon, asiakkuudenhallinnan ja sähköisen kaupankäynnin toiminnot – yhteen joustavaan ratkaisuun.

Aiemmin myös Microsoft Navision nimellä tunnettua Dynamics NAV mahdollistaa tiedon kokoamisen eri lähteistä yhteen järjestelmään, jolla hallitset ja ohjeet yrityksen toimintaa.