Suomen markkinoilla olevat taksamittarit

Taulukko päivitetty 18.8.2021
Lähteet:
Swedac, Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan (www.swedac.se)
Dutch Certificates Database provided by Agentschap Telecom (https://mi-cert.nl)

Mittauslaitteiden vaatimuksen myynnistä ja käyttöönotosta on yhdenmukaistettu EU:n talousalueella. Valmistaja, maahantuoja tai edustaja on vastuussa, että mittauslaitelaki täyttyy. Valmistaja antaa sen lisäksi myös tuotteelle vaatimuksen-mukaisuus vakuutuksen, että mittauslaitedirektiivi täyttyy.

Taksamittarit ovat mittauslaitedirektiivin alaisia. TUKES valvoo vaatimuksen-mukaisuuden ja Traficom valvoo EMC hyväksynnän eli ajoneuvon ja mittarin sähkömagneettisen yhteensopivuuden.

Taksamittarin tulee uuden 1.9.2021 voimaan astuvan lain mukaan täyttää mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU vaatimuksia, joka on pantu täytäntöön mittauslaitelailla (707/2011). Mittauslaitedirektiivin siirtymäsäännökseen perustuen 1.9.2021 sallittuja mittareita ovat myös ne 2004/22/EU hyväksynnän saaneet jotka on saatettu markkinoille ennen 20.4.2016.

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukaan taksamittareissa on myös oltava vaatimustenmukaisuusmerkintä. Merkintään kuuluu CE-merkki, täydentävä metrologinen merkintä (M), kiinnitysvuoden kaksi viimeisestä numeroa sekä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

 

Semel taksamittarin CE merkintä

Lue myös artikkeli Mittaulaitedirektiivista sekä Mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuudesta (TUKES)

Taksamittari     Sertifikaatit Sertifikaatti nro.          
Semel M2, kaikki mallit       2014/32/EU 0402-MID-50 23 05
Semel TM6000       2014/32/EU  0402-MID-50 23 02
MegTax 350       2014/32/EU 0402-MID-51 65 02
Halda M1       2004/22/EU 0402-MID-SC0585-10
Sunit types SCDIN1211100-VI1 ja SFDN1-311121       2004/22/EU 0402-MID-52 75 02
Frogne TM3       2014/32/EU 0402-MID-SC0583-10
Mitax 300       2004/22/EU T10518
Sunit fd2, type SFDIN1-411543-AT       2014/32/EU 0402-MID-527503
Mitax 400       2014/32/EU       T11535