19.10.2018

Hallituksen esitys Ajoneuvolain muutoksesta valiokuntakäsittelyssä

Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalla on käsittelyssä Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi. Samassa yhteydessä muutettaisiin myös ajoneuvolakia ja mittauslaitelakia taksamittarisääntelyä koskevilta osilta. Muutoksella selkiytettäisiin eduskunnan jo aiemmin hyväksymällä tavalla sitä, missä tilanteissa taksamittaria olisi käytettävä. 

 

Valiokunnassa olivat 16.10.2018 kuultavina: toimitusjohtaja Juha Pentikäinen Lähitaksi Oy, yhteiskuntasuhteiden johtaja Robert Torvelainen Uber Finland Oy, kehitysjohtaja Jouni Mutanen Suomen Taksiliitto ry toiminnanjohtaja Marko Forsblom Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry

 

Lue kokonaisuudessaan Hallituksen esitys täältä HE 86/2018 vp