05.03.2019

Ajoneuvolaki Suomessa...miten asiat oikeasti ovat?

Taksimaailmassa ihmetellään vieläkin, mitä muutoksia lakiin on tehty, mitä on tekeillä ja miten lakia sovelletaan. Viimeisin käänne asiassa koettiin kun Hallituksen esityksessä uudeksi Ajoneuvolaiksi esitettiin, että taksamittareista olisi luovuttu taksipalveluissa. Eduskunnan liikennevaliokunta kuitenkin hylkäsi hallituksen esityksen sillä perusteella, että uudistuksen vaikutuksista ei ole riittävää selvitystä eikä tietoa, jolle esitetyt muutokset voisi perustaa. Tämä tarkoittaa että taksamittareiden käyttöa ja soveltamista jatketaan.

Linkki Valiokunnan lausuntoon tässä.

Voimassa olevassa Ajoneuvolain 25 § sanotaan: 

Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa on oltava taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, jolla saavutetaan taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso. 

Faktaa:
Taksamittari on mittalaite, kuten neste- ja kaasumittari, vaaka jne. Mittalaitedirektiivin(MID) yhtenä tarkoituksena  on varmistaa kuluttajien ja muiden turvallisuus, tapahtumien jäljitettävyys, hinnanmääräytymisen oikeellisuus ilmoitetun hinnan mukaan sekä mahdollistaa verovalvonta/veron kanto. Mittalaitedirektiivi edellyttää laitteistolta CE merkintää, joka tarkoittaa EU ympäristössä sitä, että laite on vaatimustenmukaisuutta arvioivan laitoksen (Notified Body) toimesta tarkastettu ja todettu, että laite täyttää vaatimukset. Lisäksi tuotteen valmistajalla on oltava laatujärjestelmä, jota Notified Body valvoo. Toimittajan kokonaistoiminnan ja tuotteen vastaavuus (CE-merkki) voidaan todentaa tarkastamalla esimerkiksi testiraportteja ja ohjelmistojen tarkistus summia (check sum). Vaatimuksenmukaisuuden toteamiseen ei siis riitä pelkkä valmistajan vakuutus.

Taksamittari on taksiauton kassakone, joka on vaaitettu - kuten on jokainen kaupan vaaka ja polttoaineaseman polttoainemittari - jotta kuluttajalle ei tule epäselvyyttä hinnan muodostamisesta. Kokonaishinta tai hinnan määräytymisen perusteet on ilmoitettava asiakkaalle selkeällä, yksiselitteisellä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Veronkannon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että käytettävä mittari on Suomen lakien mukainen, jotta niin tulot kuin menot saadaan oikeiksi. ALV perintä toimii yrittäjään päin ja asiakas pystyy asianmukaisesti vähentämään ALV:n, jos siihen on oikeutettu. Taksamittari on siis tärkeä osa taksiyrittäjän maailmaa, se tukee sekä kauppiasta että kuluttajaa, ja yhdessä koko yhteiskuntaa.

Jos haluat lukea Ajoneuvolaista 25§, niin klikkaa tästä